Souveraineté et indépendance nationale. La Belgique et le transfert de souveraineté vers des organisations internationales

Contrairement à un mythe largement répandu, la Belgique n’a pas toujours été un ardent défenseur ni du transfert de souveraineté vers de organisations internationales, ni – et en particulier – de la construction d’une Europe supranationale.

Rik Coolsaet (Académie des sciences d'outremer)

De moeizame zoektocht naar een nieuwe plaats in het concert der naties

Vier oorlogsjaren hebben het aanschijn van het land ingrijpend gewijzigd. Decennialang behoorde België tot de top-vijf van de industriële mogendheden. Maar de oorlog en de bezetting hebben de Belgische mondiale expansie gebroken. In 1918 is het land verwoest, het industriële patrimonium ontmanteld. De vooroorlogse illusie dat neutraliteit het land voor eeuwig zou beschermen, is uiteengespat.

Rik Coolsaet (Pierre Lierneux & Natasja Peeters (red.), De Groote Oorlog voorbij. België 1918-1928. Lannoo, 2018)

De favoriete boeken over Vlaanderen van Rik Coolsaet: ‘Een spiegel voor het huidige migratiedebat’

Tegenwoordig lijkt alles te draaien rond ‘identiteit’: wie zijn we, waar komen we vandaan, en waarvoor staan we? Knack ging op zoek naar boeken die de Vlaamse ziel vatten, als zoiets al bestaat, en vroeg bekende lettervreters naar hun essentiële boeken over Vlaanderen. Vandaag: professor Internationale Betrekkingen Rik Coolsaet.

Ewald Pironet (Knack)