Moeder, in welke wereld leven wij ? De presentatie

Posted on

De wereld valt  niet uiteen. Onze tijd ís niet uniek. Vaak vergeten we aan de geschiedenis te vragen of wat we vandaag als nieuw ervaren, wel zo nieuw is als we denken. Werelden van onzekerheid zijn er in het verleden wel meer geweest. Ook in vroeger tijden raakte de geschiedenis wel vaker in een stroomversnelling, die telkens weer de vertrouwde omgeving wegspoelde. Het verleden is een houvast om perspectief in de toekomst te zien.

Rik Coolsaet (UGent Alumnidag)