Souveraineté et indépendance nationale. La Belgique et le transfert de souveraineté vers des organisations internationales

Contrairement à un mythe largement répandu, la Belgique n’a pas toujours été un ardent défenseur ni du transfert de souveraineté vers de organisations internationales, ni – et en particulier – de la construction d’une Europe supranationale.

Rik Coolsaet (Académie des sciences d'outremer)

De moeizame zoektocht naar een nieuwe plaats in het concert der naties

Vier oorlogsjaren hebben het aanschijn van het land ingrijpend gewijzigd. Decennialang behoorde België tot de top-vijf van de industriële mogendheden. Maar de oorlog en de bezetting hebben de Belgische mondiale expansie gebroken. In 1918 is het land verwoest, het industriële patrimonium ontmanteld. De vooroorlogse illusie dat neutraliteit het land voor eeuwig zou beschermen, is uiteengespat.

Rik Coolsaet (Pierre Lierneux & Natasja Peeters (red.), De Groote Oorlog voorbij. België 1918-1928. Lannoo, 2018)