Macht en regels in de wereldpolitiek

Posted on

Von Clausewitz, Wilhelm II en Trump tegen Grotius, Wilson én Rietjens

Er zijn twee manieren om aan wereldpolitiek te doen: macht of regels.

De formule is uiteraard te simpel om correct te zijn. Regels zonder macht zijn los zand, en macht zonder regels botst al snel op haar grenzen – of ontaardt. Maar de formule bevat niettemin de kern van de twee alternatieve wegen om de wereldpolitiek te regisseren. Vroeger en nu.

Rik Coolsaet (Een momentopname in veranderende wereldbeelden. Paul Rietjens, veertig jaar actief in de wandelgangen van buitenlandse zaken.)