Esseghem – Van gehucht tot wijk

Posted on

Esseghem is een wijk met een geschiedenis. Haar naam verwijst naar de tijd van de Franken, een verzameling van oorsprong Germaanse stammen, die na het verdwijnen van het Romeinse Rijk de macht over West-Europa overnamen. Het Romeinse leven had zich afgespeeld in steden, maar de Franken leefden hoofdzakelijk op en van het platteland. Ze bouwden er villae, grote rurale domeinen met tien tot vijftig en soms meer bewoners. De domeinen werden van generatie op generatie overgedragen. Sommigen vormden het begin van gehuchten of dorpen, of van parochies. Maar steeds bleef de plek de naam van de eerste bewoner dragen.

Rik Coolsaet