Vergeet dat onze tijd zoveel complexer is dan alles wat ooit voorafging

Posted on

Journaliste Tine Hens gaat in gesprek met en emeritus hoogleraar en Jettenaar Rik Coolsaet over zijn recentste boek. Daarin ontkracht de auteur de gangbare opvatting dat de huidige wereld zich in een angstwekkende stroomversnelling bevindt. Angst is van alle tijden.

De vraag is eerder hoe je omgaat met verandering. Elke tijd is namelijk een overgangstijd.

Bibliotheek Jette