Verenig de wereld ?

Posted on

Het lijkt erop dat de Verenigde Naties vandaag voor een bijna onmogelijke opdracht staat. De wereldorganisatie heeft bij het vervullen van haar hoofdtaak bovendien te kampen met een aantal problemen.

Rik Coolsaet & Tine Vandervelden (Reflector)