Van God los: is ‘moslimterrorisme’ wel een religieuze kwestie?

Posted on

Tussen experts en de politiek gaapt een diepe kloof. Meteen na de aanslagen in Parijs en Brussel wezen politici de radicale islam als schuldige aan: het is oorlog en de vijand heet salafisme. De terreurmaatregelen focussen op repressie, en investeringen in preventie en buurtwerk moeten wijken voor leger en veiligheid. Het publieke debat focust op religie als bepalende factor, en de islam komt, steeds meer, in een negatief daglicht te staan. Ook in de Commissie 22/3 weerklinken stemmen voor het inperken van de islam.

Gaea Schoeters (Mo*)