“Sociaal-cultureel werk kan verbinden, verdiepen en emanciperen”

Posted on

Rik Coolsaet (67) is politicoloog en professor emeritus internationale politiek aan de UGent. Op 22 november geeft hij een lezing over geopolitiek tijdens de Trefdag van onze sector in Gent. Meer bepaald gaat hij in op geopolitieke evoluties die doorwerken in ons dagelijkse leven, zoals terrorisme, racisme, migratie en mondialisering. Evoluties die altijd een angstreflex uitlokken zonder het juiste tegengif: perspectief. Hoe kan het sociaal-cultureel volwassenenwerk hieraan bijdragen? Socius zat alvast met hem samen voor een verdiepend interview.

Jozefien Godemont (Socius)