Hoe voorkom je dat iemand een aanslag pleegt?

Posted on

Hoewel de Nederlandse veiligheidsdienst al langer waarschuwde voor orthodoxe invloeden in de islamitische gemeenschap, werden die aanvankelijk niet zozeer als een dreiging voor de nationale veiligheid beschouwd. De dienst zag vooral een risico voor de integratie van minderheden. Vanaf de eeuwwisseling zag de dienst het als een extra taak om te anticiperen op potentieel geweld. Daarmee werd de aandacht verlegd van daadwerkelijke terroristen naar een veel grotere verzameling van personen die mogelijk in een voorstadium zaten.

Nikki Sterkenburg (Vrij Nederland)