Het grote plaatje

Posted on

Onze tijd is niet uitzonderlijk: zoals vanouds ontlokt mondialisering onzekerheid en angst. In zijn nieuwe boek overschouwt Rik Coolsaet weerom de staat van de wereld en demonstreert hij hoe geopolitieke ontwikkelingen doorwerken in het leven van alledag. In een gesprek met Apache houdt de professor emeritus internationale politiek (UGent) de vinger aan de mondiale pols en bepleit hij vol vuur een nieuw sociaal contract.

Frederik Polfliet (Apache)