Nederland-België

  • Authors: Duco Hellema, Bart Stol, Rik Coolsaet
  • Published by Boom (Amsterdam) (2011)
  • ISBN: 9789461054746

This post is also available in: Nederlands Français

Dit boek gaat over de relaties tussen twee landen die in velerlei opzicht op elkaar lijken. Ze zijn ongeveer even groot, zij zijn ongeveer even welvarend, en ze liggen in dezelfde regio, allebei ingeklemd tussen de grote Europese mogendheden. Ze zijn, althans vanaf de jaren na de Tweede Wereldoorlog, ook nog eens lid van dezelfde militaire allianties en van dezelfde internationale economische organisaties. Hoewel hun politiek systeem inmiddels aanzienlijke verschillen vertoont, behoren beide landen tot de groep westerse, liberale democratieën. Ze spreken, althans deels, dezelfde taal en delen in ieder geval dezelfde West-Europese christelijke erfenis. Volgens allerlei theorieën op het terrein van de Internationale Betrekkingen, of het nu gaat om de Engelse School of het klassieke machtsrealisme, zouden ze een zeer vergelijkbare buitenlandse en veiligheidspolitiek moeten voeren, en dus ook strategische bondgenoten moeten zijn.