De Rwandese volkenmoord en het Belgisch Afrikabeleid van de jaren 90

Posted on

In de herfst van 1990 ging buurland Rwanda de Belgische politieke agenda overheersen. Op 1 oktober 1990 stak een groep van enkele honderden gewapende rebellen de grens tussen Oeganda en Rwanda over. Het bleken hoofdzakelijk Tutsi-deserteurs uit het Oegandese leger te zijn, die zich het Front Patriotique Rwandais (FPR) noemden. Ze kregen versterking van honderden burgers. Hun opmars naar de hoofdstad Kigali verliep zo snel, dat het niet uitgesloten leek dat zij deze tegen 4 oktober zouden bereikt hebben.

Rik Coolsaet (België en zijn buitenlandse politiek 1830-2015)