(De)radicalisering tussen praktijk en ambiguïteit

Posted on

Terwijl het publieke debat over radicalisering religie en ideologie centraal stelt, schetsen praktijkmensen vaak een meer genuanceerd beeld. Een vergelijking tussen België en Nederland toont opvallende gelijkenissen in de praktijkervaringen, maar ook enkele hardnekkige ambiguïteiten.

Rik Coolsaet (Cahier Politiestudies 42)