De moeizame zoektocht naar een nieuwe plaats in het concert der naties

Posted on

Vier oorlogsjaren hebben het aanschijn van het land ingrijpend gewijzigd. Decennialang behoorde België tot de top-vijf van de industriële mogendheden. Maar de oorlog en de bezetting hebben de Belgische mondiale expansie gebroken. In 1918 is het land verwoest, het industriële patrimonium ontmanteld. De Westhoek is een woestenij. De vooroorlogse illusie dat neutraliteit het land voor eeuwig zou beschermen, is uiteengespat.

Rik Coolsaet (Pierre Lierneux & Natasja Peeters (red.), De Groote Oorlog voorbij. België 1918-1928. Lannoo, 2018)