Belgisch buitenlands beleid: op zoek naar een (nieuwe) koers ?

Posted on

De laatste grote herijking van het Belgisch buitenlands beleid dateert alweer van de jaren negentig. Sindsdien zijn de internationale, Europese én nationale omgeving meer dan voldoende gewijzigd om een nieuwe kritische bezinning te wettigen.

Rik Coolsaet en Sven Biscop (Egmont Instituut)