Kernwapens op kousenvoeten

Posted on

In het geheim zou België in 2010 akkoord zijn gegaan om de kernwapens op Kleine Brogel te moderniseren. ‘Zou’, want toenmalig premier Leterme heeft laten weten dat dit nooit op de ministerraad is gekomen. Yves Leterme spreekt beslist de waarheid. Maar toch zou het kunnen dat ‘iets’ al beslist is, als we de recente geschiedenis tot onze gids maken.

Rik Coolsaet (De Morgen)

De patstelling in het Afghaanse ‘oorlogje

Posted on

De uitspraak was ongelukkig, de timing slecht. Zondag, de Belgische minister van Defensie: ‘Guerrilla is het verkleinwoord van het Spaanse ‘guerra’: een oorlogje. In de velden zijn er altijd wel mensen die een wapen gebruiken.’ Maandag, de Nederlandse Coördinator Terrorismebestrijding: ‘In Afghanistan lijkt steeds meer sprake van een patstelling.’

Rik Coolsaet (De Morgen)

Recente strategische ontwikkelingen m.b.t. Belgie’s overgebleven kerntaak

Posted on

Er bestaat een ‘window of opportunity’ dat de in de jaren 90 ingezette trend van reductie van het aantal tactische kernwapens en de terugdringing van de plaats van dit wapen in de Amerikaanse en NAVO-strategie op korte termijn kan uitmonden in de verwijdering van de laatste kernwapens uit België.

Rik Coolsaet (Senaat (Commissie Nucleaire Ontwapening))

Na honderd jaar: wederopstanding van de economische diplomatie

Posted on

Nog niet zo heel lang geleden beschouwde menig gentleman-ambassadeur de behartiging van economische belangen als een ondergeschikte taak. Maar in de loop van de jaren negentig van de vorige eeuw versterkten alle geïndustrialiseerde staten hun economische diplomatie. Ondanks de mondialisering waren de staten dus niet uitgespeeld. Integendeel.

Rik Coolsaet, Jennifer Kesteleyn (Internationale Spectator 64:2)

Buitenlands beleid in Belgie: beleid onder binnenlandspolitieke druk

Posted on

Vier kenmerken typeren het buitenlands beleid in België tussen 2006 en 2008: het gebrek aan centrale aansturing, de gecontesteerde poging om het federale niveau een sturende rol te geven in de economische diplomatie, de terugkeer van het pragmatisme in het Europabeleid en de terugval van de Belgische invloed in Centraal-Afrika.

Rik Coolsaet, Skander Nasra (Studia Diplomatica)