De patstelling in het Afghaanse ‘oorlogje

De uitspraak was ongelukkig, de timing slecht. Zondag, de Belgische minister van Defensie: ‘Guerrilla is het verkleinwoord van het Spaanse ‘guerra’: een oorlogje. In de velden zijn er altijd wel mensen die een wapen gebruiken.’ Maandag, de Nederlandse Coördinator Terrorismebestrijding: ‘In Afghanistan lijkt steeds meer sprake van een patstelling.’

Rik Coolsaet (De Morgen)

Recente strategische ontwikkelingen m.b.t. Belgie’s overgebleven kerntaak

Er bestaat een ‘window of opportunity’ dat de in de jaren 90 ingezette trend van reductie van het aantal tactische kernwapens en de terugdringing van de plaats van dit wapen in de Amerikaanse en NAVO-strategie op korte termijn kan uitmonden in de verwijdering van de laatste kernwapens uit België.

Rik Coolsaet (Senaat (Commissie Nucleaire Ontwapening))

Na honderd jaar: wederopstanding van de economische diplomatie

Nog niet zo heel lang geleden beschouwde menig gentleman-ambassadeur de behartiging van economische belangen als een ondergeschikte taak. Maar in de loop van de jaren negentig van de vorige eeuw versterkten alle geïndustrialiseerde staten hun economische diplomatie. Ondanks de mondialisering waren de staten dus niet uitgespeeld. Integendeel.

Rik Coolsaet, Jennifer Kesteleyn (Internationale Spectator 64:2)

In memoriam Pierre Harmel (1911-2009)

On 11 March 2009 Pierre Harmel passed away. His tenure as Belgian foreign minister (1966-1973) coincided with the burgeoning East-West detente, in which he himself took no small part. Replying to those who linked him with a ‘doctrine’, he invariably responded: ‘Je ne suis pas l’homme d’une doctrine. Je suis l’homme d’une politique’.

Rik Coolsaet (Egmont Paper 28)

Buitenlands beleid in Belgie: beleid onder binnenlandspolitieke druk

Vier kenmerken typeren het buitenlands beleid in België tussen 2006 en 2008: het gebrek aan centrale aansturing, de gecontesteerde poging om het federale niveau een sturende rol te geven in de economische diplomatie, de terugkeer van het pragmatisme in het Europabeleid en de terugval van de Belgische invloed in Centraal-Afrika.

Rik Coolsaet, Skander Nasra (Studia Diplomatica)

Atlantic loyalty, European autonomy. Belgium and the Atlantic Alliance, 1949-2009

From the ashes of World War 2 Belgium emerged as a convinced supporter of Western European defence arrangements under British leadership. Only in 1947 did Belgium discover a privileged partner in the United States. When the Cold War ended, Belgium returned to its roots, trying to combine European primacy and autonomy with Atlantic loyalty.

Rik Coolsaet (Egmont paper 28)